cart
Menüü

Müügitingimused

Müügitingimused

 1. Müügitingimuste kehtivus

 1.1 Müügitingimused kehtivad Arctic Orbiit OÜ (www.tulekuller.ee) veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Arctic Orbiit OÜ (edaspidi Arctic Orbiit) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.

 1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Arctic Orbiit veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

 1.3 Arctic Orbiit jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades. Nimetatud muudatusi kajastatakse Arctic Orbiit veebilehel.

 2. Hinnad

 2.1 Kõik hinnad Arctic Orbiit veebipoes on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu 20%

 2.2 Kohaletoimetamise tasu on 7 Eurot tellimuse kohta.

 3. Tellimuse vormistamine

 3.1 Lisage soovitud tooted ostukorvi vajutades lingile „lisa korvi“.

 3.2 Tellimuse vormistamisega alustamiseks vajutage “Vormistan tellimuse” täitke ostja andmed. Seejärel valige Pank ja vajutage lingile „Maksma“

Tulekuller.ee veebipoes on võimalik tasuda järgmiste Eesti pangalinkide kaudu: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay

 3.3 Ostu sooritamiseks ei pea te kasutajaks registreeruma. Lihtsalt valige tooted, täitke vajalikud andmed ja makske otse pangalingi kaudu. 

Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Isikuandmete vastutav töötleja on Arctic Orbiit OÜ ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 3.4 Juhul kui Te ei vasta toodete vanusepiirangu kriteeriumitele on Teil keelatud ostu sooritamine ja tellimuse vormistamine. Toodetel, mille vanusepiirang on 12 aastat ei saa osta nooremad isikud kui 12 aastased, toodetel mille vanusepiirang on 18 aastat ei saa osta nooremad isikud kui 18 aastased. Kauba üle andmisel kontrollitakse isiku vanust isikut tõendava dokumendi alusel.

 4. Müügilepingu jõustumine

 4.1 Müügileping jõustub hetkest, kui tellimuse kogusumma on laekunud Arctic Orbiit OÜ arveldusarvele.

 5. Kohaletoimetamine

 5.1 Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Arctic Orbiit tellimuse.  Kohaletoimetamine toimub 72 tunni jooksul alates maksmisest enne kella 16.00. Kaupu ei toimetata väljapoole Eesti Vabariigi piire. Kauba vastuvõtmisel on Ostjal kohustus veenduda ja hoolitseda selle eest, et kauba vastuvõtjaks on isik, kes ei ole vastuolus Lõhkematerjaliseaduses §33 sätestatud tingimustega.

 5.2 Viivitusteta kohaletoimetamiseks palume olla hoolikad kohaletoimetamise andmete sisestamisel tellimuse vormistamisel.

 5.3 Transpordi käigus vigastada saanud saadetistele kus tooted, kuid mitte tootepakendid, on saanud kahjustusi saavad Kliendile asendatud. Asendamise võimatuks osutumise korral pakume kahjustatud kauba maksumuse hüvitamist.

 5.4 Arctic Orbiit ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud Kliendile lubatud kohaletoimetamise päevaks õigeaegselt, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida Arctic Orbiit ei saanud mõjutada või ette näha. Tellida saab kuni 27.detsembrini k.a., hilisemate tellimuste kohaletoimetamist enne aastavahetust ei saa me garanteerida.

 6. Tagastamisõigus

 6.1 Peale tellimuse kättetoimetamist on Tarbijal õigus tellitud tooted 14 päeva jooksul tagastada.

 6.2 Tagastamisele kuuluvad tooted peavad olema kasutamata, avamata originaalpakendis ja terved, süütenööri kaitse ja patareide kattepaber peab olema terve. Toodetel ei tohi esineda niiskuskahjustusi. Kauba väärtus ei tohi olla mingil viisil vähenenud.

 6.3 Müügilepingust taganemisel hüvitatakse Kliendile lisaks kauba maksumusele ka esialgne postikulu.

 6.4. Kauba tagastamisega seotud kulu kannab Klient. Arctic Orbiit kannab kauba tagastusega seotud kulu juhul kui kohaletoimetatud kaup erines tellitust. Kui tagastatav Kaup ei vasta punktis 6.2 toodud nõuetele, siis on Arctic Orbiit OÜ-l õigus tasaarveldada Kauba väärtuse vähenemine Ostja poolt tasutud ning Ostjale tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarveldamiseks saadab Müüja avalduse Ostja poolt tellimise käigus sisestatud e-posti aadressile. Juhul kui Ostja ei ole nõus avalduses toodud väärtuse vähenemisega, on tal õigus kaasata väärtuse vähenemise kindlakstegemisele sõltumatu ekspert.

 6.5 Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba tagastamise avaldus e-posti aadressil tuli@tulekuller.ee 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Kliendiga võetakse ühendust ja kooskõlastatakse kauba tagastamine esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

 6.6 Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile peale tagasi jõudnud kauba üle kontrollimist, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

 6.7. Tellijal on õigus põhjust avaldamata 14 päeva jooksul tellitud kauba kättesaamisest lepingust taganeda ning kaup ümber vahetada või tagastada. Tasuta tagastamisel peab kasutama sama tarneviisi, kuidas pakk algselt saadi. Lepingust taganemise korral peab tellija kauba tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul.

 6.8. Juhul, kui kauba originaalpakend on kahjustunud või kui kaubaga tutvumine ületab kaubaga tutvumiseks vajaliku mõistliku ulatuse või kui tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga analoogilises seisukorras, siis on Arctic Orbiit OÜ-l õigus arvestada Tellijale tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks igakordselt lähtudes tagastatud kauba väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse tellijat esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist.

 6.9. Loodusjõudude poolt tootele tekitatud kahjusid Arctic Orbiit ei korva.

 7. Vastutus

 7.1 Arctic Orbiit vastutab Teie ees ja Teie vastutate Arctic Orbiit ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

 8. Vääramatu jõud

 8.1 Arctic Orbiit ei vastuta teile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest mida Arctic Orbiit ei saanud mõjutada või ette näha.

 9. Isikuandmete kaitse ja turvalisus

 9.1 Arctic Orbiit lehekülastuste ja tellimuste vormistamise käigus kogutud infot ja isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsena ja seda ei avaldata kolmandatele osapooltele.

 9.2 Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Kliendi personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Arctic Orbiit poolne ligipääs.

 10. Pretensioonide esitamise kord

 10.1 Arctic Orbiit vastutab Kliendile müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest mis ilmnevad kuni kahe (2) aasta jooksul alates kauba üleandmisest Kliendile.

 10.2 Arctic Orbiit ei vastuta Kliendi süül toote puuduste tekkimise eest, puudustest mis on tekkinud toote mittekorrapärase hoiustamise või kasutamise tulemusena. Puuduste hulka arvestatakse toote puudusi, kuid mitte tootepakendi puudusi.

 10.3 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral on Kliendil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava või ilma puudusteta tootega või müügilepingust taganemist ja kauba tagastamist Arctic Orbiit kulul. Müügilepingust taganemise korral hüvitab Arctic Orbiit Kliendile kauba eest tasutud summa koos postikuluga Kliendi poolt soovitud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul peale kauba tagastamist ja puuduste kontrollimist ja tuvastamist.

 10.4 Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada meiliaadressile tuli@tulekuller.ee pretensioon kus on ära märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

 10.5 Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise korral peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamisest.

 10.6 Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

 10.7.  Lepingu täitmisel tekkivad vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused kohtu korras Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide kohaselt kohtus. Tellijal on Lepingust tulenevate vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks õigus pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva Tarbijavaidluste komisjonipoole. Tarbijavaidluste komisjoni poole pöördumise õiguse kasutamine ei võta Tellijalt õigust pöörduda vaidluse lahendamiseks kohtu poole.

 Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tellija ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Tellija kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

 Kauba tagastamine

 Tellijal on õigus põhjust avaldamata 14 päeva jooksul tellitud kauba kättesaamisest lepingust taganeda ning kaup ümber vahetada või tagastada. Lepingust taganemise korral peab tellija kauba tagastama viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul. Tuleb tagada kauba ja selle pakendi minimaalne mõjutatus. See tähendab samaväärset kasutust nagu on tavaks jaekaubandusasutustes enne ostu sooritamist. Ilutulestikutoote pakend peab olema rikkumata. Tagastatud toode peab olema originaalpakendis, originaalmarkeeringus ning samasuguses komplekssuses nagu tellijale väljastamise hetkel. Kauba küljes olevad pakendi osad ja süütenööri kattepeber, peavad kauba tagastamisel olema eemaldamata.

 Juhul, kui kauba originaalpakend on kahjustunud või kui kauba prooviperioodil toimunud kauba kasutamine ületab kaubaga tutvumiseks vajaliku mõistliku ulatuse või kui tagastatav kaup ei ole uue samalaadse kaubaga analoogilises seisukorras, siis on Arctic Orbiit OÜ-l õigus arvestada Tellijale tagastamisele kuuluvast summast ühepoolselt maha kauba väärtuse vähenemisele vastav hüvitis. Hüvitise suurus määratakse kindlaks igakordselt lähtudes tagastatud kauba väärtuse võimaliku vähenemise ulatusest ning hüvitise suurusest teavitatakse tellijat esimesel võimalusel pärast hüvitise suuruse väljaselgitamist. Saatekulu ei kuulu tagastamisele.

 Kaubad on saadaval kuni kaupu jätkub. Arctic Orbiit OÜ-l on õigus lepingust taganeda juhul, kui tellitud kaupa ei ole võimalik kauba lõppemise tõttu tarnida. Arctic Orbiit OÜ informeerib Tellijat lepingust taganemisest esimesel võimalusel kas telefoni, e-posti või posti teel. Juhul, kui Tellija on tellitud kauba eest juba tasunud, tagastab Arctic Orbiit ostuhinna viivitamatult, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul.

 Tasuta tagastamisel peab kasutama sama tarneviisi, kuidas pakk algselt saadi.
Toode on lisatud ostukorvi
Kas soovid tellimuse lõpuni vormistada?
Tagasi poodi
Vormistan tellimuse